Header image  
Zahradní 205, Pavlov

Deutsch Deutsch English English

line decor
  
line decor


   


    
Orientační cena:

Lůžko: 350-550,- Kč/noc
Přistýlka: 400,- Kč/noc

Děti do 3 let bez nároku na vlastní lůžko zdarma.

Cena je odvislá od délky pobytu a obsazenosti aparmánu.

 

Pobyt 2-6 nocí:

Apartmán č.1 2+1 s balkónem 2 200,-/noc (4 osoby), 2 400,-/noc (5 osob), 2600,-/noc (6 osob)

Apartmán č.2 2+1 v podkroví 2 000,-/noc (4 osoby), 2 200,-/noc (5 osob), 2 500,-/noc (6 osob)

Apartmán č. 3 1-2kk s terasou 1 000,-/noc (2 osoby), 1 300,-/noc (3 osoby), 1 600,-/noc (4 osoby)

Celý dům 6 000,-/noc (max. 16 osob)

 

Týdenní pobyty:

Apartmán č.1 2+1 s balkónem 13 500,-/týden (4 osoby), 16 000,-/týden (5 osob), 17 500,-/týden (6 osob)

Apartmán č.2 2+1 v podkroví 12 500,-/týden (4 osoby), 14 500,- /týden (5 osob), 16 000,-/týden (6osob)

Apartmán č.3 1-2kk s terasou 6 500,-/týden (2 osoby), 9 000,-/týden (3 osoby), 10 500,-/týden (4 osoby)

Celý dům 36 500,-/týden (12 osob), 39 000,-/týden (max. 16 osob)

 

Příplatek za psa 100,- Kč na den.

Turistický poplatek 20,- Kč/dospělá osoba/noc

 


Ideální dobou Vašeho příjezdu je od 15:00
Odjezd do 10:00 hodin

UBYTOVACÍ ŘÁD

 • Pobyt začíná v 15°°hod nástupního dne (nebo podle dohody) a končí v 10°°hod konečného dne pobytu.
 • Pokud s Vámi cestuje domácí zvíře, konzultujte při domlouvání rezervace, příp. před nástupem pobytu.
 • Po ubytování obdržíte jeden klíč od pokoje a jeden klíč od vchodu do budovy. Prosím ve vlastním zájmu zamykejte objekt, který slouží pouze pro  ubytované hosty, kteří mají také klíče jako Vy.
 • Při ztrátě klíče nebo jiném zneužití je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
 • Při odchodu zavírejte, prosím,  dveře a okna, zamykejte hlavní vchod, příp. i boční vchod, garáž a společenskou místnost a také prosíme o zhasínání světel.
 • Nepřemisťujte, prosím, nábytek mimo pokoje.
 • Pokud přemístíte nádobí z pokoje, vraťte, prosím, zpět do původního pokoje před ukončením pobytu.
 • Jste v nekuřáckém objektu, proto respektujte zákaz kouření ve všech prostorách budovy.
 • Pronajatý pokoj slouží výhradně ubytovaným osobám.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zodpovídá host v plném rozsahu. Host je povinen uhradit ztrátu nebo poškození inventáře způsobenou během jeho pobytu v objektu. (Za poškození inventáře se považuje také kouření v objektu.)
 • Hosté, kteří jsou ubytovaní v podkroví jsou povinni při opuštění pokoje zabezpečit okna proti možnosti napršení do pokoje. V opačném případě budou hradit náklady na odstranění vzniklé škody.
 • Není dovoleno nechávat cennosti na pokoji mimo trezor.
 • Používání skluzavky, houpaček a trampolíny je možno pouze na vlastní nebezpečí.
 • Při používání venkovního grilu host dbá zvýšené opatrnosti a zanechá jej v čistém stavu.
 • V době od 22.00 do 7.00 hod. dodržujte, prosím, noční klid.
 • Udržujte pořádek a čistotu ve všech prostorách objektu a jeho přilehlém okolí, prosím,
 • Prosíme třiďte odpad do nádob k tomu určených:-)
 • Doporučujeme vzít s sebou domácí obuv:-)

 

OBJEDNÁVKA

 

Ubytovatel přijímá rezervace e-mailem, vyplněním poptávky na www stránkách  nebo telefonicky. Rezervace se stává závaznou zaplacením rezervační zálohy na pobyt. Doplatek ceny je splatný na účet před nástupem pobytu nebo po dohoděv hotovosti při ubytování.

V našem objektu může být ubytován host, který je řádně přihlášen. Za tímto účelem host před nastoupením svého pobytu zašle řádně vyplněný evidenční list a doplatí na bankovní účet dohodnutou finanční částku za pobyt (příp. hotově výhradně po předchozí domluvě).


 

 

STORNO PODMÍNKY

 

Ubytování v soukromí U zbrojnice je oprávněno účtovat storno poplatky u objednávek za následujících podmínek:

 • písemně nebo e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 30 dnů před příjezdem pouze písemně nebo e-mailem. Z částky budou odečteny pouze nezbytné náklady se stornem spojené (cca100,-Kč)
 • storno poplatky v případě zrušení rezervace od 30 do 10 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 50 % z celkové ceny pobytu.
 • storno poplatky v případě zrušení rezervace od 9 do 4 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 75 % z celkové ceny pobytu.
 • při zrušení rezervace méně než 4 dny před příjezdem nebo nenastoupení ubytování či zrušení během pobytu je účtováno ve výši 100% z celkové ceny pobytu

 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, vážné onemocnění, živelná pohroma, nařízení vlády) se storno poplatek po vzájemné dohodě nemusí  účtovat. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem na adresu penzionu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu pobytu.

 

Host je povinen dodržovat ubytovací řád. Pokud jej host poruší, má provozovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, a to bez náhrady. 


 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.června 2021.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, formulář).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis ).
 5. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace
 6. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

S Vašimi starostmi nebo požadavky během pobytu u nás se obraťte na telefonní číslo 775 13 10 75, rádi Vám pomůžeme.


 

  dvorekpenzion při pohledu z ulicejeden z pokojů